joi, 31 iulie 2014

Straine om...


Doar ploua!

Doar ploua... si inabusind tacerea, 
Se raspandesc in zari taceri uitate 
In vise departate si desarte, 
Se schimba -n zori, placerea cu durerea!
Picuri se nasc si ating pamantul 
In vechea melodie ce o fredonam mereu...
Si clipe fug prin ploi ca gandul,
Ma uit departe dar sunt numai eu! 
Si... Ce frumos mai ploua acum, 
Si mai ploua demult pe-un drum...
Si vor mai fi si ploi si drum,
Din ploaia ce se face fum!

Danutza Popa( creatii personale)

Si nu credeam!

Si nu credeam c-as reusi 
Sa -nving furturi, nori rataciti

In clipe dulci de infinit

Ce incap in sufletul ranit! 

Si nu credeam ca pot gusta 

Dulceata si apoi veninul


Caci visul e asemenea


Intregii lupte cu destinul!


Si nu credeam ca pot muri

De dor , de drag, de fericire


In Departarea cea uitata


E dragoste si amagire! 


Si ...nu stiam ce o sa fie,

Dar chiar nu vreau sa uiti de mine...


Sa fie a noastra fericire


De care nimeni sa nu stie!

marți, 1 aprilie 2014

Limba romana: Ghid de exprimare corecta

Limba romana: Ghid de exprimare corecta: Forme nominale (substantive, adjective, pronume) Greșit Corect Explicații băiatul  al cărui  carte fata  a cărui  carte etc. băiatul  a ...

Ghid de exprimare corecta

Forme nominale (substantive, adjective, pronume)

GreșitCorectExplicații
băiatul al cărui carte
fata a cărui carte etc.
băiatul a cărui carte
fata a cărei carte
băiatul ale cărui cărți
fata ale cărei cărți
băieții a căror carte
fetele a căror carte
băieții ale căror cărți
fetele ale căror cărți

băiatul al cărui câine
fata al cărei câine
băiatul ai cărui câini
fata ai cărei câini
băieții al căror câine
fetele al căror câine
băieții ai căror câini
fetele ai căror câini
Mulți dintre noi facem acordul „cum s-o nimeri”. Totuși, există o regulă simplă, numită „acordul în cruce”: al/a/ai/ale se acordă cu obiectul (carte/cărți/câine/câini), iar cărui/cărei/căror se acordă cu posesorul (băiatul/fata/băieții/fetele).
fumător învederat
adevăr inveterat
fumător inveterat
adevăr învederat
Paronimele pot produce adesea confuzii! Întrucât e vorba defumător înrăit și de adevăr evident, exprimarea corectă e cea indicată de ghid.
eu însuși etc.Masculin
eu însumi
tu însuți
el însuși
noi înșine
voi înșivă
ei înșiși

Feminin
eu însămi
tu însăți
ea însăși
noi însene
voi însevă
ele înseși (însele)
Pronume de întărire - vezi DEX.
cartea care am citit-o
omul care l-am întrebat
cartea pe care am citit-o
omul pe care l-am întrebat

cartea care mi-a plăcut
omul care mi-a răspuns
În toate cazurile avem de-a face cu propoziții subordonate atributive. În primele două, pe care este complement direct, ca șicartea, omul la care se referă, adică în cazul acuzativ, de aceea este nevoie și de prepoziția pe.

În ultimele două cazuri, care este subiect, ca și substantivele la care se referă, deci este la nominativ, de aceea nu este nevoie de prepoziția pe. Cartea care am citit-o este o contaminare între cele două construcții și este incorectă.
Mă doare apendicita.
Mă doare amigdalita.
Mă doare apendicele.
Mă dor amigdalele.
Apendicita și amigdalita sunt boli. Ele nu sunt părți ale corpului, deci nu au cum să doară. Totuși, construcția mă doare apendicitanu e așa de greșită cum pare. Se spune mă supără/necăjește/sâcâie etc. o boală, mă face să sufăr o boală, iar de aici la mă doare o boală, nu e decât un mic pas… La fel, se poate spune apendicita îmi provoacă dureri, deci, altfel spus, boalanu doare, dar dă durere.
Codri înverziți sunt frumoși.
Pantaloni albaștri s-au rupt.
Am discutat despre nișteparametrii importanți.
Parametri cei mai importanți au fost discutați.
Codrii înverziți sunt frumoși.
Înverziții codri freamătă.
Pantalonii albaștri s-au rupt.
Am discutat despre nișteparametri importanți.
Parametrii cei mai importanți au fost discutați.
Substantivele masculine au, la forma de plural articulat cu articol hotărât, doi i (sau trei, în cazul cuvintelor ca uliii, vizitiii, copiii).Când există un adjectiv antepus substantivului, el preia accentul:codrii înverziți, dar înverziții codri. În sintagma niște parametri importanți, articolul este nehotărât (niște), așadar toate cuvintele se scriu cu un singur i.
copii se joacă

cobaiii sunt rozătoare
un copil
doi copii
copiii se joacă

un cobai
doi cobai
cobaii sunt rozătoare
În cele mai multe cazuri, forma de plural articulat a substantivelor masculine se formează prin adăugarea articolului hotărât -i la forma nearticulată. Substantivele care au doi i la plural (copii, ulii, vizitii) capătă încă unul în forma articulată (copiii, uliii, vizitiii), iar substantivele care au un singur i la plural (oameni, cobai) vor avea doi i în forma articulată (oamenii, cobaii).
cea mai bine plătită doctorițăcel mai bine plătită doctorițăFormarea superlativului cu expresia cel mai se referă, în acest caz, la adverbul bine, nu la adjectivul plătită. Doctorița nu este cea mai plătită, ci cea plătită cel mai bine. Și, întrucât adverbele nu au gen, număr sau caz, superlativul se formează implicit cu cel pus la masculin.

Se vede mai ușor forma corectă inversând topica: Doctorița cel mai bine plătită, nu Doctorița *cea mai bine plătită.
îmi place de cinevaîmi place cinevaCineva este subiect gramatical (cineva îmi place), deci trebuie pus în cazul nominativ, fără prepoziția de.
preț scumppreț mareUn produs este scump atunci când prețul său este mare. Preț scump este o struțo-cămilă.
sticlă de un kilogramsticlă de un litruVolumul se măsoară în litri. Dacă umplem o sticlă de un litru cu mercur, ea va cântări peste 13 kilograme, iar dacă o umplem cu ulei de floarea soarelui, ea va cântări numai 920 de grame! Decisticlă de un kilogram este restrictiv sau impropriu, sintagma fiind valabilă doar în cazul unor anumite lichide cu densitatea apropiată de 1kg / litru – apă, bere etc.
ora una
ora doi
ora doisprezece
ora douăzeci și una
ora douăzeci și doi
ora unu
ora două
ora douăsprezece
ora douăzeci și unu
ora douăzeci și două
Ora unu/douăzeci și unu, deci numerale masculine pe lângă un substantiv feminin, constituie excepții, explicabile prin faptul că moștenesc forma inițială a felului cum era exprimat timpul, un ceas după miezul zilei/nopții, mai pe scurt, ceasul unu, iar prin rostire prescurtată, unu (e ceasul unu sau, simplu, e unu). Apoi, forma de masculin, deja impusă, s-a păstrat și pe lângă femininul oră: ora unu. În schimb, în cazurile ora două/douăsprezece/douăzeci și două,s-a impus forma de feminin, care este și cea de neutru plural:două ceasuri după miezul zilei/nopții, de unde ceasurile sau ceasul două, apoi ora două etc. Este de neînțeles cum cineva poate rostiora doisprezece, atâta timp cât nu va spune niciodată ora doi!
Am luat un pix de la ei și i l-am dat înapoi.Am luat un pix de la ei și li l-am dat înapoi.
Am luat un pix de la ei și l-am dat înapoi (lor).
Strict vorbind, deoarece am dat pixul înapoi mai multor persoane, corect este ...li l-am dat.... Totuși, aceasta este una din situațiile când ambele construcții sunt de evitat. Un motiv este eufonia. Apoi, dacă ar fi vorba de un obiect feminin, construcția s-ar schimba: am luat o minge de la ei și le-am dat-o înapoi.
... datorită publicului și a încurajărilor acestuia...... datorită publicului șiîncurajărilor acestuia...După datorită se folosește dativul. Articolul posesiv a (al, ai, ale)este specific genitivului, deci nu are ce căuta aici.
Era crispat și zâmbea fortuit.Multe din marile descoperiri au fost făcute fortuit.Fortuit înseamnă „neprevăzut, inopinat, întâmplător”, nu „forțat”.
cartea anului acestacartea anului acestuiaAdjectivul pronominal demonstrativ se acordă în gen, număr și caz cu substantivul determinat.
condițiile cele mai optime
o listă foarte completă
condițiile optime
o listă completă
Adjectivele care la origine sunt comparative și superlative:exterior, interior, superior, inferior, optim, excelent sau cele care exprimă, prin sensul lor, superlativul: ultrasensibil, splendid, perfectnu formează grade de comparație.
De asemenea nu formează grade de comparație nici adjectivele care exprimă o însușire absolută: pozitiv, negativ, complet, mort, viu, principal, gravidă, mijlociu, prim etc.
Din cauza la vremea urâtă, n-am mai mers la munte.Din cauza vremii urâte, n-am mai mers la munte.Din cauza este o locuțiune prepozițională care cere întotdeauna cazul genitiv.
Le-am mulțumim la cei care m-au ajutat.
I-am mulțumit la unu dintre cei care m-au ajutat.
Le-am mulțumit celor care m-au ajutat.
I-am mulțumit unuia dintre cei care m-au ajutat.
Le-am mulțumit la trei dintre cei care m-au ajutat.
Le-am mulțumit la asemenea/astfel de oamenipentru ajutorul dat.
Celor, unuia, la trei, la asemenea/astfel de oameni sunt complemente indirecte. Ele răspund la întrebarea „cui i-am mulțumit?” (celor etc.), nu la întrebarea „la cine i-am mulțumit?” (la cei etc.). Acest gen de complement indirect stă întotdeauna în cazul dativ (celui etc.). Varianta la cei nu este propriu-zis o greșeală, ci mai curând un stil de vorbire neîngrijită sau o formă populară.
Limba literară acceptă construcția cu prepoziția la numai când complementul indirect este exprimat printr-un numeral invariabil (de exemplu trei) sau are ca determinant un adjectiv invariabil (de exemplu asemenea, astfel).
abrogarea legii adoptată acum un anabrogarea legii adoptate acum un anCând un atribut este exprimat prin adjectiv (provenit din participiul verbului a adopta, în acest caz), adjectivul se acordă întotdeauna în gen, număr și caz cu substantivul pe care îl determină. Aici legii este în cazul genitiv, deci și adoptate trebuie pus în cazul genitiv.
Ouălele sunt proaspete.
Încondeierea ouălelor este o tradiție frumoasă.
Ouăle sunt proaspete.
Încondeierea ouălor este o tradiție frumoasă.
Pentru a articula cu articolul hotărât pluralul substantivului ou, se adaugă articolul feminin –le la forma de nominativ plural: femei-femeile; cărți-cărțile; ouă-ouăle.. Vezi și definiția cu paradigma expandată.
Solicitatorul întrunește unsummum de calități, care îl recomandă pentru a fi angajat.Solicitatorul întrunește sumăde calități, care îl recomandă pentru a fi angajat.
Scriitorul a ajuns la unsummum al calităților artistice greu de depășit.
Summum are sensul de gradul cel mai înalt, punct maxim. Folosirea lui cu sensul de sumă, sumedenie este greșită.
Doamna Ionescu este unfilolog / politician / doctor / președinte / artist / profesor / muzician / sculptor renumit.Doamna Ionescu este ofilologă / politiciană / doctoriță / președintă / artistă / profesoară / muziciană / sculptorițărenumită.Majoritatea profesiilor au și formă de feminin în limba română.
un medicament pentruameliorarea dureriiun medicament pentruatenuarea dureriiAmeliorare înseamnă îmbunătățire, or durerea nu poate fi îmbunătățită. E corect, însă, ameliorarea stării de sănătate.
rata de promovabilitate la bac...rata de promovare la bac...
rata promovabilității la bac...
Rata de promovabilitate s-ar interpreta ca „procentul de însușire de a fi promovat”, ceea ce nu e normal ca exprimare. Dar,promovabilitate înseamnă și „acțiunea, starea de a promova”, ceea ce face posibilă a doua formă de construcție corectă.

Forme verbale

GreșitCorectExplicații
eu crez
tu crezi
el crează
creerea/creearea/creiarealumii
eu creez
tu creezi
el creează
crearea lumii
Verbul a crea, deși aparent se termină în -ea, nu este un verb de conjugarea a II-a, ci de conjugarea I. Sufixul este -a, iar rădăcina este cre-. Pentru ușurință, conjugați-l ca și pe a lucra, înlocuindlucr- cu cre-: eu lucr-ez/cre-ez; tu lucr-ezi/cre-ezi; el lucr-ează/cre-ează etc. Formele crezi sau crez, crează aparțin verbului a crede:prima este pers. a II-a sing., indicativ prezent, iar celelalte două, forme populare ale aceluiași verb: eu crez, el/ea/ei/ele să crează.
eu creiez
eu agreiez
eu întemeez
eu încleez
eu creez
eu agreez
eu întemeiez
eu încleiez
Numai dacă infinitivul verbului se termină în -ia (a întemeia, a încleia), atunci litera -i- apare și în formele conjugate: eu întemeiez/încleiez..., eu întemeiam/încleiam..., eu întemeiai/încleiai..., eu am întemeiat/încleiat..., întemeind/încleind.
mi-ar placemi-ar plăceaInfinitivul verbului este a plăcea, iar condițional-optativul se formează cu verbul auxiliar a avea (în acest caz, ar) și cu infinitivul.
Fi cuminte!
Să fi punctual.
Să nu fi trist.
Nu fii fraier!
Să fii știut ce pierd, n-aș fiilipsit.
Aș fii mândru dacă aș lua un premiu.
Promit că voi fii punctual.
Fii cuminte!
Să fii punctual.
Să nu fii trist.
Nu fi fraier!
Să fi știut ce pierd, n-aș filipsit.
Aș fi mândru dacă aș lua un premiu.
Promit că voi fi punctual.
Se folosește fii doar la imperativ afirmativ (fii cuminte) și la conjunctiv afirmativ sau negativ (să fii punctual / să nu fii trist). În toate celelalte situații, se folosește fi.
Aș venii și eu cu voi.
Cât am putut dormii!
Aș veni și eu cu voi.
Cât am putut dormi!
În primul caz, verbul este la modul condițional-optativ, care se construiește întotdeauna cu forma de infinitiv a verbului. În al doilea caz, verbul este chiar la infinitiv. Formele eu venii, eu dormiisunt valabile pentru perfectul simplu.
Nu  asta.Nu face asta.Imperativul negativ, pers. a II-a sing., se formează cu infinitivul verbului: nu mânca, nu vorbi, nu pleca. Deci, nu face.
nu se merită să aștepți
nu se există așa ceva
nu merită să aștepți
nu există așa ceva
Formele impersonale cu aspect reflexiv ale lui a merita și a existaau apărut, probabil, prin contaminare cu construcțiile similare de tipul nu se obișnuiește, nu se justifică, nu se face/cade, dar ele nu au nicio justificare.
Când am venit la tine, tuplecasei deja.Când am venit la tine, tuplecaseși deja.Forma verbului la indicativ, mai mult ca perfect, pers. a II-a sing., se construiește cu terminația -seși, nu –sei (valabilă pentru pers. I sing.): plecaseși, plăcuseși, merseseși, coborâseși, iubiseși.
A fost investit în funcția de ...
învestit mult în afacere.
A fost învestit în funcția de ...
investit mult în afacere.
Deși au o etimologie comună, verbele a investi („a cheltui/plasa bani într-un anumit scop, într-o anumită afacere”) și a învesti („a acorda cuiva în mod oficial un drept, o autoritate, o demnitate, o atribuție”) au evoluat diferit ca sens, de unde, probabil, nevoia de a le diferenția și formal, prin adoptarea formei învesti.
Să cere-ți voie înainte să plecați.
Nu trage-ți!
Cereți drepturile tale.
Trageți pătura (pe tine).
Să cereți voie înainte să plecați.
Nu trageți!
Cere-ți drepturile tale.
Trage-ți pătura (pe tine).
Când -ți apare ca desinență pentru indicarea pers. a II-a plural a verbelor, se scrie, desigur, lipit de verb: voi cereți, voi trageți. Dar se scrie despărțit prin cratimă de un verb la imperativ, când -țieste forma prescurtată a pronumelui îți, forma de dativ a lui tu,care în astfel de construcții are rol de pronume posesiv, înlocuind sau doar întărind pronumele posesiv propriu-zis: cere-ți drepturile = cere drepturile tale; trage-ți pătura = trage pătura (ta) pe corpultău; pune-ți pălăria pe cap = pune pălăria (ta) pe capul tău.
eu crap (de râs, de ciudă).
tu crapi (de râs, de ciudă).
el se înșeală
vrea să (te) înșale
el/ea se așează
să aibe parte
eu crăp (de râs, de ciudă).
tu crăpi (de râs, de ciudă).
el se înșală
vrea să (te) înșele
el/ea se așază
să aibă parte
Formele corecte sunt stabilite de comisiile Academiei Române abilitate să instituie normele ortografice. Forma înșale există doar pentru sensul învechit „a pune șaua pe...” (astăzi verbul folosit pentru aceasta nu mai este a înșela, ci a înșeua).
De ce te râzi?De ce râzi?A râde este verb intranzitiv, nu reflexiv.
a avansa înaintea avansaA avansa înseamnă a înainta.
De-te la o parte
Dădeți-vă jos.
Dă-te la o parte.
Dați-vă jos.
De, dădeți, ca forme de imperativ ale verbului a se da, sunt variante învechite, populare, incorecte.
Ce-s cu cărțile astea pe masă?
Ce sunt cu cărțile astea pe masă?
Ce-i cu cărțile astea pe masă?
Ce este cu cărțile astea pe masă?
Folosirea verbului -i (formă abreviată și modificată a lui este/e) la plural nu are legătură cu faptul că vorbim despre mai multe cărți,deoarece este vorba de o formă impersonală, fixă: ce-i cu cărțile astea/cartea asta sau pantoful ăsta/pantofii ăștia pe masă? Ce-i cu tine?
mă risc să dau un pronostic...
te riști să-l înfrunți pe șef?
risc să dau un pronostic...
riști să-l înfrunți pe șef?
Chiar dacă unele dicționare menționează că a risca este și reflexiv, aceste forme sunt învechite și nerecomandate.

Folosirea corectă a unor adverbe și prepoziții. Alte devieri ortografice. Expresii

GreșitCorectExplicații
Eu am decât trei picioare.
Mai lipsește decât Mihai.
Am decât 10000 lei.
Eu am numai trei picioare.
Mai lipsește doar Mihai.
Nu am decât 10000 lei.
Ca adverbe restrictive, în construcții afirmative se folosesc numaisau doar, iar în construcții negative se folosește decât.
Ne-am văzut doar odată în ultimul an.
A fost o dată ca niciodată...
O dată cu Ana, a venit și Barbu.
Era vesel și o dată s-a întristat.
Ne-am văzut doar o dată în ultimul an.
A fost odată ca niciodată... (cândva)
Odată cu Ana, a venit și Barbu. (concomitent)
Era vesel și odată s-a întristat. (deodată)
O dată este o construcție formată din numeralul o (una) și substantivul dată („caz, ocazie, situație în care se petrece ceva”) și indică o enumerare (o dată, de două ori). Odată este adverb, având mai mult sensuri: „cândva”, „concomitent”. Vezi și definițiile pentru datăodată.
Numai știu ce să cred.
Nu mai tu știi ce s-a întâmplat.
Nu mai știu ce să cred.
Numai tu știi ce s-a întâmplat.
Se face confuzie între două situații foarte diferite, între cuvântulnumai și un grupaj relativ aleatoriu, ocazional, nu mai. Numai este un adverb cu funcție de delimitare, cu același sens ca doar: numai/doar el a fost invitat (nu și alții); voi sta numai/doar o oră (nu mai multe). În sintagma nu mai, cele două componente își păstrează autonomia, nu fiind o simplă negație, iar mai, un element de cu totul altă natură, care, aici, indică încetarea acțiunii exprimate de verb: mai știu = încă știu, continui să știu; nu mai știu = am încetat (deja) să știu. Deci, față de simpla negație nu știu, mai aduce precizarea, nuanțarea că înainte am știut.
Plouă în continuu.
România este încontinuuprogres.
Plouă încontinuu (incontinuu).
România este în continuuprogres.
Încontinuu/incontinuu este adverb (echivalent cu mereu, întruna, neîntrerupt), ușor de recunoscut, deoarece determină un verb. Construcția în continuu apare atunci când continuu e adjectiv, deci determină un substantiv. Funcția de adjectiv este confirmată și de caracterul flexibil al cuvântului – în continuu progres; în continuă dezvoltare –, dar și de mobilitatea sintactică: în continuu progres/în progres continuu.
ascultă muzică lamaxim/minim
maxim de profit cu unminimum efort
ascultă muzică (dată/emisă) lamaximum/minimum
maximum de profit cu unminim efort
La maximum/minimum sunt locuțiuni adverbiale, compuse din prepoziția la plus substantivele maximum/minimum, și determină verbe: s-a enervat la maximum; a redus la minimum cheltuielile. Ca substantive, ele pot apărea și în alte contexte – Moneda euro a ajuns la maximumul istoric...; este necesar un minimum de efort...Ca adjective, aceste cuvinte au formele maxim/minim și determină diferite substantive, putând suferi și modificări flexionare: valoare maximă, eforturi minime.
cartea după noptierăcartea de pe noptierăDeși marcat ca impropriu, sensul de pe al prepoziției după este recunoscut de DEX ca fiind acceptabil, ceea ce ni se pare o eroare (vezi după, sensul I.5). După cu sensul de pe este un regionalism nerecomandabil.
Până număr la trei să plecați de-aici!Până număr până la trei să plecați de-aici!Numărăm (de la unu) până la trei. Probabil prezența primului pânădetermină ezitarea de a-l repeta, dar este necesar și cel de-al doilea.
Titlul Suflete moarte se referă că moșierii ruși plăteau impozit pentru șerbi care muriseră.Titlul Suflete moarte se referă la faptul că moșierii ruși plăteau impozit pentru șerbi care muriseră.
Titlul Suflete moarte se referă la impozitul pe care moșierii ruși îl plăteau pentru șerbi care muriseră.
Verbul a se referi este reflexiv și cere întotdeauna prepoziția la. Este incorectă tendința de a-l folosi cu sensul vreau să spun că /vrea să spună că / adică.
eu/ei/ele sînt/sânteu/ei/ele suntExistă multe argumente pro și contra trecerii, în 1993, de la ortografia sînt la ortografia sunt (ca și a revenirii la folosirea lui â),dar normele curente impun forma sunt. Forma sânt este greșită oricum!
ânger
a hotărâ
reântregire
hotărît
hotărînd
înger
a hotărî
reîntregire
hotărât
hotărând
La începutul și la sfârșitul cuvintelor se folosește numai î, ca și în cuvintele formate cu prefix, dacă î este prima literă din rădăcină(reînnoire, neîntors). Deci, participiul și gerunziul verbelor nu fac excepție: coborât-coborând etc.
intreprinde, intreprindere, intreprinzător...întreprinde, întreprindere, întreprinzător...Toate cuvintele din această familie se scriu (și se pronunță) doar cu î, nu cu i.
a înpodobi
a înproșca
a se înbuiba
a înbiba
a împodobi
a împroșca
a se îmbuiba
a îmbiba
Înainte de -b- sau -p-, în cuvintele românești, apare consoana -m-, nu -n.- Fac excepție cuvintele compuse (sânpetru, nonprofit) și cuvintele adoptate în română în forma originală (hornpipe, Istanbul).
anti-drog
ne-respectuos
răs-poimâine
antidrog
nerespectuos
răspoimâine
În general, în limba română prefixele se scriu lipite de cuvântul care le urmează și nu se despart prin cratimă. Numai în cazul derivărilor ocazionale, neconsacrate de dicționare, se despart prin cratimă: anti-prezidențial, anti-Ionescu, anti-orice etc.
Liniște! Să nu se audă musca!Liniște! Să se audă musca!
Liniște! Să nu se audă nici musca!
În primul caz, se cere să fie atât de liniște, încât să se audă bâzâitul unei muște; în al doilea, cererea e și mai categorică, să fie atât de liniște, încât să nu se audă absolut nici un zgomot.
a da sfoară în țarăa da sfară/șfară în țarăConfuzie ușor de înțeles între sfară/șfară („fum”) și sfoară, cu atât mai mult cu cât primul aproape a ieșit din uz. Expresia are la bază un vechi procedeu de comunicare la distanță, prin aprinderea unor focuri, mai precis, inițial, a da sfară în țară însemna a semnala ceva cu ajutorul fumului, de la un post de strajă, la altul. De aici, evoluția la a răspândi o veste, sensul actual.
câine sur la vânătoarecâine surd la vânătoareExpresia are sensul: „ineficient, inutil, inadecvat, nepotrivit, nelalocul lui”, iar culoarea (sur) nu are niciun efect asupra performanțelor câinelui la vânătoare...


sursa dexonline

sâmbătă, 29 martie 2014

Ιερές Σκήτες Αγίου Όρους

Ιερές Σκήτες Αγίου Όρους

ΣΚΗΤΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ)

HΣκήτη Τιμίου Προδρόμου είναι Ρουμάνικη και βρίσκεται στην ανατολική άκρη της Χερσονήσου σε μία ερημική πετρώδη περιοχή που ονομάζεται Βίγλα, σε 250 μέτρα υψόμετρο. Έχει μορφή ενιαίου κοινοβιακού συγκροτήματος. Στη θέση της ήταν μέχρι το 1854 το Κελλί του Τιμίου Προδρόμου με μοναχούς καταγόμενους από τη Χίο.Η Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας με έγγραφό της επέτρεψε τη μετατροπή του Κελλιού σε Σκήτη. Με Πατριαρχικό Σιγίλλιο το 1856 επί Πατριάρχου Κυρίλλου Ζ΄ τελικά επικυρώθηκε η ίδρυση και η κοινοβιακή οργάνωση της Σκήτης από Μολδαβούς μοναχούς. Σήμερα ζουν εκεί 25 μοναχοί Ρουμανικής καταγωγής.Το Κυριακό της Σκήτης Τιμίου Προδρόμου θεμελιώθηκε το 1857. Έχει μήκος 30 και ύψος 18 μέτρα. Τιμάται στο όνομα του Ιωάννου του Προδρόμου.Είναι εξ ολοκλήρου αγιογραφημένο από Ρουμάνους ζωγράφους το 1863. Εκεί φυλάσσονται τα λείψανα διαφόρων αγίων και εικόνες μεταξύ των οποίων η Παναγία η Αχειροποίητος. Η βιβλιοθήκη αριθμεί 5000 έντυπα βιβλία, τα περισσότερα του 19ου αιώνα και γραμμένα στην Ρουμανική γλώσσα.Διαθέτει και 130 χειρόγραφα . Στην περιοχή Βίγλα και κοντά στη Σκήτη Τιμίου Προδρόμου βρίσκεται το Κάθισμα του Ακαθίστου ή Σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου, όπου βρίσκεται το σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου. Είναι εξάρτημα της Ι. Μονής Μεγίστης Λαύρας.

Σπουδάζοντας στη Ρουμανία

Σπουδάζοντας στη Ρουμανία

Περίπου 900 Έλληνες σπουδάζουν αυτή τη στιγμή στη χώρα, κυρίως σε σχολές του τομέα των επιστημών υγείας

Σπουδάζοντας στη Ρουμανία
Μια από τις Βαλκανικές χώρες που αποτελεί εδώ και χρόνια σταθερή επιλογή των Ελλήνων για σπουδές είναι η Ρουμανία. Περίπου 900 Έλληνες σπουδάζουν αυτή τη στιγμή κυρίως σε σχολές του τομέα των επιστημών υγείας όπως είναι η Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική. Η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απλοποιήσει τις διαδικασίες για τη μετάβαση και τη διαμονή και αποτελεί ένα κίνητρο για να επιλεχθεί ως τόπος σπουδών από πολλές Ελληνικές οικογένειες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρουμανία επιλέγεται και από πολλούς νέους από το Ισραήλ, Γερμανία, Ιταλία κ.α. Σημαντικό είναι να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι τις προϋποθέσεις, το κόστος σπουδών και να έχουν μια γενική εικόνα πριν προχωρήσουν στην αναζήτηση περαιτέρω πληροφοριών τόσο από δημόσιους φορείς της Ρουμανίας όσο και από ιδιωτικούς.
Αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια
Από τη στιγμή που η Ρουμανία έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει για τους αποφοίτους η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης2005/36/ΕΚ περί αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων για τους πολίτες των 27 κρατών μελών της Ε.Ε. Δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του Γιατρού ή του Φαρμακοποιού. Το ΔΟΑΤΑΠ απαιτείται για όσους επιλέξουν σπουδές σε μια χώρα που δεν ανήκει στην ΕΕ. Ειδικά για όσους επιλέξουν σπουδές στην Ιατρική για την απόκτηση του δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα προβλέπονται:
Για πτυχιούχους από κράτη της Ε.Ε. που έχουν εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο μετά από την 1/1/1981:
    1. Αντίγραφο πτυχίου,
    2. άδεια άσκησης επαγγέλματος από εκεί,
    3. πιστοποιητικό κρατικής εξέτασης που προβλέπεται από το άρθρο 3 της οδηγίας 93/16 της Ε.Ε.,
    4. βεβαίωση ότι το πτυχίο είναι σύμφωνο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
Για τους πτυχιούχους από όλες τις χώρες της Ε.Ε. απαιτείται βεβαίωση ότι το πτυχίο είναι σύμφωνο με το άρθρο 24 της Οδηγίας 2005/36/Ε.Ο.Κ.
  • Τα ανωτέρω επίσημα σφραγισμένα από την Αρχή του τόπου προέλευσης (Apostile - Σφραγίδα Χάγης) και με επίσημη μετάφραση (από το Υπουργείο Εξωτερικών ή δικηγόρο).
Για όσους πάντως επιθυμούν να δουν ποια πανεπιστήμια έχει αναγνωρίσει και ακαδημαϊκά το ΔΟΑΤΑΠ μπορούν να επισκεφθούν το σύνδεσμο http://62.103.84.30/2.php
Τα καλύτερα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας
Σπουδές στη Ρουμανία δε σημαίνει και χαμηλό επίπεδο . Είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν την κατάταξη που έχει το κάθε Πανεπιστήμιο ώστε να έχουν μια πρώτη εικόνα για το επίπεδο των σπουδών. Για να βοηθήσουμε γονείς και μαθητές παραθέτουμε λίστα με τα 10 καλύτερα πανεπιστήμια της Ρουμανίας με βάση την αξιολόγηση webofmetrics. Για να έχουν μια εικόνα γονείς και μαθητές παρουσιάζουμε και τη θέση των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Όπως διαπιστώνει κανείς υπάρχουν καλά πανεπιστήμια όπως το Πολυτεχνείο Βουκουρεστίου που έχει την 490η θέση σε παγκόσμια κατάταξη και το ξεπερνούν μόλις 4 Ελληνικά Πανεπιστήμια. Επίσης το Πανεπιστήμιο LoanCuza βρίσκεται στην 789η θέση και κατατάσσεται πιο ψηλά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (7ο στην Ελλάδα)
Ρουμανία
Παγκόσμια Κατάταξη

Πανεπιστήμιο
1
490
2
789

3
825

4
922

5
1198

6
1248
7
1319
8
1322
9
1441
10
1524

Ελλάδα
Παγκόσμια
Πανεπιστήμιο
1
194
2
268
3
417
4
460
5
556
6
726
7
802
8
831
9
1255
10
1269

Κόστος Διδάκτρων
Άλλη μια παράμετρος που είναι καθοριστική στην επιλογή μιας σχολής είναι και το ύψος των διδάκτρων. Το πόσο που θα κληθεί να καταβάλει κάθε υποψήφιος εξαρτάται από το τμήμα που θα επιλέξει να φοιτήσει και φυσικά από το αν το τμήμα θα είναι αγγλόφωνο ή ρουμανόφωνο. Τα δίδακτρα για την Ιατρική κυμαίνονται περίπου στα 5000 ευρώ (Βουκουρέστι, Κλούζ). Να τονίσουμε ότι τα δίδακτρα διαφέρουν από σχολή σε σχολή άλλα και από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Για παράδειγμα αν κάποιος επιθυμεί να σπουδάσει οικονομικά, νομική το κόστος κυμαίνεται στα 700-1200 ευρώ.
Κόστος διαβίωσης
Η ζωή στου Ρουμανία δεν είναι και τόσο οικονομική, όπως θα περίμεναν κάποιοι. Τα ενοίκια στο Βουκουρέστι είναι στα 400 ευρώ σε άλλες όμως επαρχιακές πόλεις είναι πιο χαμηλά (200-300 ευρώ) μπορεί όμως να βρει συγκάτοικο και έτσι να μειώσει το κόστος διαμονής. Στην ακόλουθη ιστοσελίδα προσφέρονται διαμερίσματα για συγκατοίκηση με κόστος 150-200 ευρώ το μήνα http://erasmusu.com/en/erasmus-bucharest/room-for-rent-student . Γενικά όπως μας δήλωσαν και φοιτητές που σπουδάζουν στη Ρουμανία ένας νέος θα χρειαστεί περίπου 600-700 ευρώ και υποστήριξαν ότι πλέον τα ενοίκια έχουν «ελληνικές τιμές» ενώ η ζωή στο Βουκουρέστι είναι σχετικά ακριβή. Βέβαια σε αρκετές ιστοσελίδες αναφέρεται ως κόστος διαβίωσης 400-450 ευρώ. Ίσως το παραπάνω ποσό να είναι εφικτό αν κάποιος εξασφαλίσει χαμηλό ενοίκιο.
Προϋποθέσεις εισαγωγής
• Αναγνωρισμένο Απολυτήριο λυκείου από το Υπουργείο Παιδείας της Ρουμανίας
• Φόρμα αίτησης
• Αγγλικά- IELTS/ ή εξέταση στα Αγγλικά οργανωμένη από το Πανεπιστήμιο
• ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ εισαγωγικές Εξετάσεις
Τα ρουμανόφωνα τμήμα απαιτούν και ένα προπαρασκευαστικό έτος για να μάθει ο ενδιαφερόμενος τη γλώσσα και την ορολογία. Πχ για την Αρχιτεκτονική σε ρουμανόφωνο τμήμα στο Βουκουρέστι απαιτείται προπαρασκευαστικό έτος διάρκειας μηνών. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στη Ρουμανία προσφέρονται προγράμματα σπουδών στα Γαλλικά και στα Γερμανικά με απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής τις εξετάσεις για την απόδειξη της γλωσσικής επάρκειας.
Χρήσιμες πληροφορίες
Χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενο

  til 6944988545